Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom bygg- och fastighetsförvaltning - Byggnadsingenjörer

Handläggare inom bygg- och fastighetsförvaltning - Byggnadsingenjörer

Referens: 
Första ansökningsdag: 
27/07/2017
Sista ansökningsdag: 
26/09/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar27/07/2017
Ansök senast 26/09/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”22/02/2018 - 01/03/2018
”Case”15/03/2018
Utvärderingscentrum18/04/2018 - 19/06/2018