Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Βοηθοί στον κτιριακό τομέα - Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία

Βοηθοί στον κτιριακό τομέα - Συντονιστές/τεχνικοί στον τομέα των κτιρίων ειδικευμένοι στον κλιματισμό και τη μηχανολογία και ηλεκτρολογία

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
27/07/2017
Προθεσμία: 
26/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων27/07/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 26/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - testing period08/12/2017 - 19/12/2017
Computer based multiple choice tests - results08/01/2018
Case study – booking period22/02/2018 - 01/03/2018
Case study16/03/2018
Assessment Centre18/04/2018 - 06/06/2018