Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Assistenter inom bygg- och fastighetsförvaltning - Samordnare/tekniker inom områdena luftkonditionering samt elektromekanik och elektronik

Assistenter inom bygg- och fastighetsförvaltning - Samordnare/tekniker inom områdena luftkonditionering samt elektromekanik och elektronik

Första ansökningsdag: 
27/07/2017
Sista ansökningsdag: 
26/09/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar27/07/2017
Ansök senast 26/09/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - testing period08/12/2017 - 19/12/2017
Computer based multiple choice tests - results08/01/2018
Case study – booking period22/02/2018 - 01/03/2018
Case study16/03/2018
Assessment Centre18/04/2018 - 06/06/2018