Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsspecialist

Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsspecialist

Referens: 
Första ansökningsdag: 
12/10/2017
Sista ansökningsdag: 
14/11/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar12/10/2017
Ansök senast 14/11/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor08/12/2017 - 19/12/2017
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor08/01/2018 - 25/01/2018
Bokning av ett ”case”05/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Utvärderingscentrum08/10/2018 - 26/02/2019
Specific competency test – testing period24/10/2018
”Case”24/10/2018