Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές – σλοβενική γλώσσα (SL)

Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές – σλοβενική γλώσσα (SL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
28/09/2017
Προθεσμία: 
07/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων28/09/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 07/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Case study – booking period20/03/2018 - 27/03/2018
Case study12/04/2018
Assessment Centre5/2018(ενδεικτική ημερομηνία)