Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Уебмастър

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
12/10/2017
Краен срок: 
14/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Подаването на кандидатури от12/10/2017
Краен срок за кандидатстване 14/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър08/12/2017 - 19/12/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете08/01/2018 - 25/01/2018
Specific competency test – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – testing period25/10/2018
Работа по казус – период за резервации05/10/2018 - 12/10/2018
Работа по казус25/10/2018
Център за оценяване26/09/2018 - 22/10/2018