Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Διαχειριστής ιστότοπου

Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Διαχειριστής ιστότοπου

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
12/10/2017
Προθεσμία: 
14/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων12/10/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 14/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period08/12/2017 - 19/12/2017
Computer based multiple choice tests - testing period08/01/2018 - 25/01/2018
Assessment Centre26/09/2018 - 22/10/2018
Case study – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Case study25/10/2018
Specific competency test – testing period25/10/2018