Saineolaithe sna meáin agus sa chumarsáid dhigiteach – Stiúrthóir Gréasáin

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
12/10/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
14/11/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Tús na tréimhse clárúcháin12/10/2017
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 14/11/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe08/12/2017 - 19/12/2017
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha08/01/2018 - 25/01/2018
Specific competency test – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – testing period25/10/2018
An cás-staidéar a chur in áirithe05/10/2018 - 12/10/2018
Cás-staidéar25/10/2018
An tIonad Measúnaithe26/09/2018 - 22/10/2018