Начало > Възможности за работа > Конкурс > Коректори / езикови редактори – датски (DA)

Коректори / езикови редактори – датски (DA)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
28/09/2017
Краен срок: 
07/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от28/09/2017
Краен срок за кандидатстване 07/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации20/03/2018 - 27/03/2018
Работа по казус12/04/2018
Център за оценяване5/2018(ориентировъчно)