Начало > Възможности за работа > Конкурс > Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
12/10/2017
Краен срок: 
14/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от12/10/2017
Краен срок за кандидатстване 14/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър08/12/2017 - 19/12/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете08/01/2018 - 25/01/2018
Specific competency test – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Работа по казус – период за резервации05/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – testing period25/10/2018
Работа по казус25/10/2018
Център за оценяване07/11/2018 - 17/01/2019