Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Βοηθός επικοινωνίας

Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Βοηθός επικοινωνίας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
12/10/2017
Προθεσμία: 
14/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων12/10/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 14/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή08/12/2017 - 19/12/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων08/01/2018 - 25/01/2018
Specific competency test – booking period05/10/2018 - 12/10/2018
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας05/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – testing period25/10/2018
Μελέτη περιπτώσεων25/10/2018
Assessment Centre07/11/2018 - 17/01/2019