Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
26/10/2017
Προθεσμία: 
28/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων26/10/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 28/11/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή08/12/2017 - 19/12/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων08/01/2018 - 25/01/2018
Δοκιμασίες μετάφρασης – περίοδος κράτησης ημερομηνίας04/05/2018 - 15/05/2018
Δοκιμασίες μετάφρασης28/05/2018 - 01/06/2018
Assessment Centre28/11/2018 - 30/11/2018
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)μέσα 3/2019(ενδεικτική ημερομηνία)