Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Danskspråkiga juristlingvister (DA)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
26/10/2017
Sista ansökningsdag: 
28/11/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar26/10/2017
Ansök senast 28/11/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period08/12/2017 - 19/12/2017
Computer based multiple choice tests - testing period08/01/2018 - 25/01/2018
Translation tests – booking period04/05/2018 - 15/05/2018
Translation tests28/05/2018 - 01/06/2018
Assessment Centre28/11/2018 - 30/11/2018
Final results (reserve list)Mitten av 3/2019(preliminärt)