Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
26/10/2017
Краен срок: 
28/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от26/10/2017
Краен срок за кандидатстване 28/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period08/12/2017 - 19/12/2017
Computer based multiple choice tests - testing period08/01/2018 - 25/01/2018
Translation tests – booking period04/05/2018 - 15/05/2018
Translation tests – booking period04/05/2018 - 15/05/2018
Translation tests28/05/2018 - 01/06/2018
Translation tests28/05/2018 - 01/06/2018
Assessment Centre21/11/2018 - 22/11/2018
Assessment Centre21/11/2018 - 22/11/2018
Final results (reserve list)средата на 3/2019(ориентировъчно)
Final results (reserve list)средата на 3/2019(ориентировъчно)