Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти със словенски език (SL)

Юрист-лингвисти със словенски език (SL)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
26/10/2017
Краен срок: 
28/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от26/10/2017
Краен срок за кандидатстване 28/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър08/12/2017 - 19/12/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете08/01/2018 - 25/01/2018
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата04/05/2018 - 15/05/2018
Тестове по писмен превод28/05/2018 - 01/06/2018
Център за оценяване03/12/2018 - 11/12/2018
Публикуване на резултатитесредата на 3/2019(ориентировъчно)