Начало > Възможности за работа > Конкурс > Секретари/деловодители (AST-SC 1)

Секретари/деловодители (AST-SC 1)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
09/11/2017
Краен срок: 
12/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Кандидатура

ЧАСТ 1

Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост; декларирайте езиците на ЕС, които владеете

Кандидатура

ЧАСТ 2

Изберете вашите езици 1 и 2, попълнете формуляра за кандидатстване

Тестове на компютър (CBT)

Тестове за логическо мислене (на език 1) и за професионални умения (на език 2) в изпитни центрове по света

Етап на оценяване

Упражнение e-tray („организация на текущата работа“), интервю, два теста относно областта на конкурса, провеждани на език 2 в Брюксел

Списък на издържалите конкурса

Списък с 333 успешни кандидати

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Кандидатурата не е приключена — първа част09/11/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част12/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част11/01/2018
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част31/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър22/02/2018 - 09/03/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете12/03/2018 - 13/04/2018
Център за оценяване08/10/2018 - 19/12/2018