Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 1)

Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 1)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
09/11/2017
Προθεσμία: 
12/12/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 1

Επιβεβαιώστε την επιλεξιμότητά σας· δηλώστε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που γνωρίζετε

Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 2

Επιλέξτε γλώσσα 1 και γλώσσα 2, συμπληρώστε την αίτηση

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Δοκιμασίες κατανόησης (στη γλώσσα 1) και επαγγελματικών δεξιοτήτων (στη γλώσσα 2), σε εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Στάδιο αξιολόγησης

Δοκιμασία e-tray, συνέντευξη, δύο δοκιμασίες ειδικές για τον τομέα, στη γλώσσα 2, στις Βρυξέλλες

Εφεδρικός κατάλογος

Κατάλογος με 333 επιτυχόντες υποψηφίους

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Αίτηση ανοικτή - πρώτο μέρος09/11/2017
Προθεσμία υποβολής - πρώτο μέρος12/12/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος11/01/2018
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος31/01/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή22/02/2018 - 09/03/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων12/03/2018 - 13/04/2018
Assessment Centre08/10/2018 - 19/12/2018