Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi (AST-SC 1)

Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi (AST-SC 1)

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
09/11/2017
Termin: 
12/12/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 1

Potwierdź, że spełniasz warunki udziału w konkursie; zadeklaruj znajomość języków UE

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 2

Wybierz język 1 i język 2, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Testy komputerowe

Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia (w języku 1) i umiejętności zawodowe (w języku 2), przeprowadzane w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie

Etap oceny zintegrowanej

Symulacja typu e-tray, rozmowa, dwa testy związane z dziedziną konkursu w języku 2 w Brukseli

Lista rezerwowa

Lista laureatów 333

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek zgłaszania kandydatur –część 109/11/2017
Termin składania zgłoszeń– część 112/12/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Początek zgłaszania kandydatur –część 211/01/2018
Termin składania zgłoszeń – część 231/01/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Computer based multiple choice tests - booking period22/02/2018 - 09/03/2018
Computer based multiple choice tests - testing period12/03/2018 - 13/04/2018
Assessment Centre08/10/2018 - 19/12/2018