Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC 1)

Sekretári/administratívni pracovníci (AST-SC 1)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
09/11/2017
Dátum uzávierky: 
12/12/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Prihláška

ČASŤ 1

Potvrďte, že spĺňate podmienky účasti, uveďte všetky jazyky EÚ, ktoré ovládate

Prihláška

ČASŤ 2

Zvoľte si svoj jazyk 1 a 2 a vyplňte formulár žiadosti

Počítačové testovanie

Testy uvažovania (v jazyku 1) a odborných schopností (v jazyku 2) v testovacích centrách na celom svete

Fáza hodnotenia

Simulované vybavovanie elektronickej pošty, pohovor, dva testy špecifických schopností v danom odbore v jazyku 2 v Bruseli

Rezervný zoznam

Zoznam s celkovým počtom 333 úspešných uchádzačov.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok – 1. časť09/11/2017
Uzávierka podávania prihlášok – 1. časť12/12/2017 - 12:00(bruselský čas)
Podávanie prihlášok – 2. časť11/01/2018
Uzávierka podávania prihlášok – 2. časť31/01/2018 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami22/02/2018 - 09/03/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie12/03/2018 - 13/04/2018
Hodnotiace centrum08/10/2018 - 19/12/2018