Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Comórtas > Rúnaithe/Cléirigh (AST-SC 2)

Rúnaithe/Cléirigh (AST-SC 2)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
09/11/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
12/12/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Réasúnaíocht (i dteanga 1) agus scileanna gairmiúla (i dteanga 2), in ionaid trialacha ar fud an domhain

Céim an mheasúnaithe

Triail an inbhosca ríomhphoist, agallamh agus dhá thriail a bhaineann go sonrach leis an réimse i dteanga 2 sa Bhruiséil

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 333

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Iarratas ar oscailt - cuid 109/11/2017
Sprioc-am don iarratas - cuid 112/12/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Iarratas ar oscailt - cuid 211/01/2018
Sprioc-am don iarratas - cuid 231/01/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe22/02/2018 - 09/03/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha12/03/2018 - 13/04/2018
An tIonad Measúnaithe08/10/2018 - 19/12/2018