Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Tajnici/Službenici (AST SC 2)

Tajnici/Službenici (AST SC 2)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
09/11/2017
Rok za prijavu: 
12/12/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Prijava

Prvi dio

Potvrdite da ispunjavate uvjete za sudjelovanje, navedite sve službene jezike EU-a koje znate

Prijava

Drugi dio

Odaberite jezik 1 i jezik 2, ispunite obrazac za prijavu

Računalni testovi

Testovi zaključivanja (na jeziku 1) i stručnih vještina (na jeziku 2) u ispitnim centrima u cijelom svijetu

Faza procjene

Simulacija e-sandučića (e-tray), dva testa iz određenog područja na jeziku 2 u Bruxellesu

Popis uspješnih kandidata

Ukupni broj uspješnih kandidata: 333

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijava otvorena – prvi dio09/11/2017
Rok za prijavu – prvi dio12/12/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Prijava otvorena – drugi dio11/01/2018
Rok za prijavu – drugi dio31/01/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora22/02/2018 - 09/03/2018
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja12/03/2018 - 13/04/2018
Centar za procjenu08/10/2018 - 19/12/2018