Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Sekreterare/kontorister (AST-SC 2)

Sekreterare/kontorister (AST-SC 2)

Första ansökningsdag: 
09/11/2017
Sista ansökningsdag: 
12/12/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Ansökan

STEG 1

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken.

Ansökan

STEG 2

Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.

Datorbaserade flervalsfrågor

Prov för att bedöma din slutledningsförmåga (på språk 1) och yrkeskunskap (på språk 2) i provcentrum över hela världen.

Utvärdering

Inkorgsövning, intervju och två områdesspecifika prov på språk 2 i Bryssel.

Reservlista

Lista med 333 godkända sökande.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Första ansökningsdag – första delen09/11/2017
Sista ansökningsdag – första delen12/12/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen11/01/2018
Sista ansökningsdag – andra delen31/01/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor22/02/2018 - 09/03/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor12/03/2018 - 13/04/2018
Utvärderingscentrum08/10/2018 - 19/12/2018