Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/12/2017
Краен срок: 
30/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/12/2017
Краен срок за кандидатстване 30/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата04/04/2018 - 11/04/2018
Тестове по писмен превод25/04/2018 - 27/04/2018
Център за оценяване08/10/2018 - 09/10/2018