Начало > Възможности за работа > Конкурс > Езикови асистенти – румънски (RO)

Езикови асистенти – румънски (RO)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
14/12/2017
Краен срок: 
23/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от14/12/2017
Краен срок за кандидатстване 23/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър14/02/2018 - 27/02/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете05/03/2018 - 05/04/2018
Работа по казус – период за резервации10/07/2018 - 23/07/2018
Работа по казус06/09/2018
Етап на оценяване12/09/2018