Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – ρουμανική γλώσσα (RO)

Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – ρουμανική γλώσσα (RO)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
14/12/2017
Προθεσμία: 
23/01/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων14/12/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 23/01/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή14/02/2018 - 27/02/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων05/03/2018 - 05/04/2018
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας10/07/2018 - 23/07/2018
Μελέτη περιπτώσεων06/09/2018
Στάδιο αξιολόγησης12/09/2018