Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Språkassistenter – bulgariska (BG)

Språkassistenter – bulgariska (BG)

Första ansökningsdag: 
14/12/2017
Sista ansökningsdag: 
23/01/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar14/12/2017
Ansök senast 23/01/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor14/02/2018 - 27/02/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor05/03/2018 - 05/04/2018
Bokning av ett ”case”10/07/2018 - 23/07/2018
”Case”06/09/2018
Utvärdering18/09/2018