Администратори

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
08/03/2018
Краен срок: 
10/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Кандидатурата не е приключена — първа част08/03/2018
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част10/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част18/04/2018
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част03/05/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър29/05/2018 - 12/06/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете04/06/2018 - 13/07/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултатисредата на 9/2018(ориентировъчно)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray15/10/2018 - 19/10/2018
Работа по казус – период за резервации08/01/2019 - 14/01/2019
Работа по казус25/01/2019
Център за оценяване28/01/2019 - 28/03/2019