Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
08/03/2018
Προθεσμία: 
10/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Αίτηση ανοικτή - πρώτο μέρος08/03/2018
Προθεσμία υποβολής - πρώτο μέρος10/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος18/04/2018
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος03/05/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή29/05/2018 - 12/06/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/06/2018 - 13/07/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή - αποτελέσματαμέσα 9/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray15/10/2018 - 19/10/2018
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας08/01/2019 - 14/01/2019
Μελέτη περιπτώσεων25/01/2019
Assessment Centre28/01/2019 - 28/03/2019