Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
08/03/2018
Προθεσμία: 
10/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Η αίτηση υποψηφιότητας σ’ αυτή η διαδικασία επιλογής χωρίζεται σε δύο μέρη, με διαφορετική προθεσμία για το καθένα: στο πρώτο μέρος πρέπει να δηλώσετε τις γλώσσες σας και να επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας· στο δεύτερο μέρος πρέπει να επιλέξετε τις γλώσσες 1 και 2 και να συμπληρώσετε την υπόλοιπη αίτηση (τίτλοι σπουδών, κίνητρα της συμμετοχής σας, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.).
  • Οι γλώσσες που θα προταθούν γι΄αυτό τον διαγωνισμό θα ανακοινωθούν από την EPSO λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας που ισχύει για το πρώτο μέρος της αίτησης.
  • Το πρώτο μέρος της αίτησης υποψηφιότητας μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, ενώ το δεύτερο πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα που επιλέξατε ως γλώσσα 2.
  • Πρέπει να τηρήσετε και τις δύο προθεσμίες (για κάθε μέρος της αίτησης) ώστε να έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO. Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες καθώς και τα αποτελέσματα της συμμετοχής σας σ’ αυτές.
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 1

Επιβεβαιώστε την επιλεξιμότητά σας· δηλώστε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που γνωρίζετε

Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 2

Επιλέξτε γλώσσα 1 και γλώσσα 2, συμπληρώστε την αίτηση

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών (στη γλώσσα 1) και δοκιμασίες εκτίμησης καταστάσεων (στη γλώσσα 2). Εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray)

Στη γλώσσα 2: εξεταστικά κέντρα στα κράτη μέλη της ΕΕ

Κέντρο αξιολόγησης

Στη γλώσσα 2: μελέτη περιπτώσεων (στα κράτη μέλη της ΕΕ)· προφορική παρουσίαση, συνέντευξη βάσει ικανοτήτων, ομαδική εξέταση και συνέντευξη για τα κίνητρα ενδιαφέροντος για εργασία (Βρυξέλλες)

Εφεδρικός κατάλογος

Κατάλογος με 158 επιτυχόντες υποψηφίους

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Αίτηση ανοικτή - πρώτο μέρος08/03/2018
Προθεσμία υποβολής - πρώτο μέρος10/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος18/04/2018
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος03/05/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή29/05/2018 - 12/06/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Ενδιάμεση δοκιμασία (E-tray)15/10/2018 - 19/10/2018
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας08/01/2019 - 14/01/2019
Μελέτη περιπτώσεων25/01/2019
Κέντρο αξιολόγησης28/01/2019 - 28/03/2019