Kõrgharidusega administraatorid

Avaldamise kuupäev: 
08/03/2018
Tähtaeg: 
10/04/2018 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Palgaaste: 
Institutsioon/amet: 
Lepingu liik: 

Valikumenetlus

  • Valikumenetlus koosneb mitmest etapist. Kuni lõplike kuupäevade ja kellaaegade kinnitamiseni on ajakava esialgne.
  • Valikumenetluse kandideerimisavaldus koosneb kahest osast, mille esitamise tähtajad on erinevad: esimeses osas peate märkima, milliseid keeli oskate, ning kinnitama konkursil osalemise tingimuste täitmist; teises osas peate valima oma 1. ja 2. keele ning täitma ülejäänud kandideerimisavalduse (diplomid, motivatsioonikirjeldus, töökogemus jne).
  • Konkursil kasutatavad keeled avaldab EPSO varsti pärast esimese kandideerimisetapi lõppu.
  • Kandideerimisavalduse esimese osa võib täita mis tahes ELi ametlikus keeles, kuid teine osa tuleb täita keeles, mille valisite oma 2. keeleks.
  • Selleks et pääseda konkursi järgmisesse etappi, tuleb kandideerimisavalduse mõlemad osad esitada õigel ajal.
  • Suhtleme teiega teie EPSO kasutajakonto kaudu. Sealt leiate kogu teabe, mida vajate valikumenetluse eri etappidel (testidel osalemise kutsed, testitulemused jms).
  • Valikumenetluse käigus kontrollige palun oma EPSO kasutajakontot vähemalt kaks korda nädalas, et olla toimuvaga kursis.

Kandideerimisavaldus

1. OSA

Kinnitage, et täidate konkursil osalemise tingimusi; märkige, milliseid ELi keeli valdate

Kandideerimisavaldus

2. OSA

Valige oma 1. ja 2. keel ning täitke kandideerimisavalduse vorm

Arvutipõhised testid

Verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid (1. keeles) ning olukorra lahendamise testid (2. keeles). Testimiskeskustes üle kogu maailma.

E-dokumentide haldus (e-tray)

2. keeles: ELi liikmesriikides asuvates testimiskeskustes

Hindamiskeskus

2. keeles: juhtumianalüüs (ELi liikmesriikides); suuline ettekanne, pädevuspõhine intervjuu, rühmatöö ja motivatsioonivestlus (Brüsselis)

Reservnimekiri

Nimekiri, kuhu on kantud 158 edukat kandidaati

Esialgne ajakava

See teave on esialgne. EPSO jätab endale õiguse teha esitatud teabesse igal ajal muudatusi ja ajakohastab seda korrapäraselt.

Kandideerimisavalduse 1. osa esitamise algus08/03/2018
Kandideerimisavalduse 1. osa esitamise tähtaeg10/04/2018 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Kandideerimisavalduse 2. osa esitamise algus18/04/2018
Kandideerimisavalduse 2. osa esitamise tähtaeg03/05/2018 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Arvutipõhiste valikvastustega testide broneerimine29/05/2018 - 12/06/2018
Arvutipõhised valikvastustega testid – testimisperiood04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(orienteeriv)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Vahekatse (e-dokumentide haldus ehk e-tray)15/10/2018 - 19/10/2018
Juhtumianalüüs – broneerimisperiood08/01/2019 - 14/01/2019
Juhtumianalüüs25/01/2019
Hindamiskeskus28/01/2019 - 28/03/2019