Korkeakoulututkinnon suorittaneet hallintovirkamiehet

Hakuaika alkaa: 
08/03/2018
Hakuaika päättyy: 
10/04/2018 - 12:00(Brysselin aikaa)
Palkkaluokka: 
Toimielin/Virasto: 
Sopimuksen tyyppi: 

Valintamenettely

  • Valintamenettelyssä on useita vaiheita. Ellei päivämäärää ja kellonaikaa ole vahvistettu, ilmoitettu aikataulu on alustava.
  • Valintamenettelyn hakemuslomakkeessa on kaksi osaa, jotka täytetään eri vaiheissa ja joista kummallakin on siis oma määräaikansa: Ensimmäisessä osassa hakija ilmoittaa kielitaitonsa ja vahvistaa hakukelpoisuutensa. Toisessa osassa hakija valitsee kielet 1 ja 2 sekä täyttää muut hakemuslomakkeessa vaadittavat tiedot (tutkinnot, motivaatio, työkokemus yms.).
  • Ensimmäisen hakuvaiheen jälkeen EPSO ilmoittaa, minkä kielten joukosta kielet on valittava.
  • Hakemuslomakkeen ensimmäisen osan voi täyttää millä tahansa EU:n virallisella kielellä, mutta toinen osa on täytettävä hakijan valitsemalla kielellä 2.
  • Hakemuslomakkeen kumpikin osa on täytettävä määräaikaansa mennessä, jotta hakija voi päästä kilpailun seuraavaan vaiheeseen.
  • EPSO pitää hakijoihin yhteyttä henkilökohtaisten EPSO-tilien kautta. Tilillä näkyvät kaikki valintamenettelyn etenemiseen liittyvät tiedot, kuten kutsut kokeisiin ja koetulokset.
  • Käy EPSO-tililläsi valintamenettelyn aikana vähintään kahdesti viikossa.

Hakemus

OSA 1

Vahvista, että täytät osallistumisedellytykset, ilmoita kaikki osaamasi EU-kielet

Hakemus

OSA 2

Valitse kieli 1 ja kieli 2, täytä hakulomake

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä (kielellä 1) ja tilanteenarviointikykyä (kielellä 2) mittaavat kokeet – testikeskuksissa eri puolilla maailmaa.

E-tray

Postikoritehtävä (kielellä 2) – EU-maissa sijaitsevissa testikeskuksissa

Arviointikeskusvaihe

Case-tehtävä (kielellä 2) – jossakin EU-maassa; Suullinen esitys, kompetensseja kartoittava haastattelu, ryhmätyöharjoitus ja motivaatiota kartoittava haastattelu (kielellä 2) – Brysselissä

Varallaololuettelo

Luettelo, johon otetaan 158 parhaiten menestynyttä hakijaa

Ohjeellinen aikataulu

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. EPSOlla on oikeus muuttaa niitä milloin tahansa. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

Hakuaika alkaa (hakemuksen 1. osa)08/03/2018
Hakuaika päättyy (hakemuksen 1. osa)10/04/2018 - 12:00(Brysselin aikaa)
Hakuaika alkaa (hakemuksen 2. osa)18/04/2018
Hakuaika päättyy (hakemuksen 2. osa)03/05/2018 - 12:00(Brysselin aikaa)
Ajan varaaminen tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin29/05/2018 - 12/06/2018
Tietokoneella tehtävät monivalintakokeet – koejakso04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(alustava)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Keskivaiheen koe (e-tray/postikoritehtävä)15/10/2018 - 19/10/2018
Case-tehtävä – ajan varaaminen08/01/2019 - 14/01/2019
Case-tehtävä25/01/2019
Arviointikeskusvaihe (assessment centre)28/01/2019 - 28/03/2019