Riarthóirí ag a bhfuil céim

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
08/03/2018
An spriocdháta d'iarratais: 
10/04/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa phróiseas roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an phróisis roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Tá dhá chuid san fhoirm iarratais don phróiseas roghnúcháin seo, agus tá sprioc-am éagsúil ag an dá cheann acu: sa chéad chuid iarrtar ort na teangacha atá agat a lua, agus a dhearbhú go gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta; sa dara cuid iarrtar ort an teanga is mian leat a bheith agat mar theanga 1 agus an teanga is mian leat a bheith mar theanga 2 a roghnú agus an chuid eile den fhoirm iarratais (cáilíochtaí, inspreagadh, taithí oibre, srl.) a líonadh isteach.
  • Tabharfaidh EPSO fógra faoi na teangacha inar féidir an comórtas seo a dhéanamh go luath tar éis an dáta deiridh don chéad chéim den phróiseas iarratais.
  • Is féidir an chéad chuid den fhoirm iarratais a líonadh isteach in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, ach ní mór an dara cuid a líonadh isteach sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2.
  • Tá sprioc-am éagsúil ag an dá chuid den fhoirm iarratais agus ní mór duit cloí leis an dá sprioc-am sin chun a bheith incháilithe don chéad chéim eile den chomórtas.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa phróiseas roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an phróisis roghnúcháin chun bheith ar an eolas faoin nuacht is déanaí.

An t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí (i d teanga 1) agus trialacha breithiúnais shuíomhúil ( i d teanga 2). Ionaid trialacha ar fud an domhain.

Triail an inbhosca ríomhphoist

I d teanga 2: ionaid trialacha sna Ballstáit

Ionad Measúnaithe

I d teanga 2: cás-staidéar (sna Ballstáit); cur i láthair ó bhéal, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, cleachtadh grúpa agus agallamh spreagthachta (sa Bhruiséil)

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 158

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Iarratas ar oscailt - cuid 108/03/2018
Sprioc-am don iarratas - cuid 110/04/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Iarratas ar oscailt - cuid 218/04/2018
Sprioc-am don iarratas - cuid 203/05/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe29/05/2018 - 12/06/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(mar gharbhthreoir)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Triail idirmheánach (triail an inbhosca ríomhphoist)15/10/2018 - 19/10/2018
An cás-staidéar a chur in áirithe08/01/2019 - 14/01/2019
Cás-staidéar25/01/2019
An tIonad Measúnaithe28/01/2019 - 28/03/2019