Riarthóirí ag a bhfuil céim

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
08/03/2018
An spriocdháta d'iarratais: 
10/04/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí (i d teanga 1) agus trialacha breithiúnais shuíomhúil ( i d teanga 2). Ionaid trialacha ar fud an domhain.

Triail an inbhosca ríomhphoist

I d teanga 2: ionaid trialacha sna Ballstáit

Ionad Measúnaithe

I d teanga 2: cás-staidéar (sna Ballstáit); cur i láthair ó bhéal, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, cleachtadh grúpa agus agallamh spreagthachta (sa Bhruiséil)

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 158

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Iarratas ar oscailt - cuid 108/03/2018
Sprioc-am don iarratas - cuid 110/04/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Iarratas ar oscailt - cuid 218/04/2018
Sprioc-am don iarratas - cuid 203/05/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe29/05/2018 - 12/06/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(mar gharbhthreoir)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Triail idirmheánach (triail an inbhosca ríomhphoist)15/10/2018 - 19/10/2018
An cás-staidéar a chur in áirithe08/01/2019 - 14/01/2019
Cás-staidéar25/01/2019
An tIonad Measúnaithe28/01/2019 - 28/03/2019