Administratori s visokoškolskom diplomom

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
08/03/2018
Rok za prijavu: 
10/04/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Prijava

Prvi dio

Potvrdite da ispunjavate uvjete za sudjelovanje, navedite sve službene jezike EU-a koje znate

Prijava

Drugi dio

Odaberite jezik 1 i jezik 2, ispunite obrazac za prijavu

Računalni testovi

Testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja (na jeziku 1) te situacijskog prosuđivanja (na jeziku 2), održavaju se u ispitnim centrima diljem svijeta.

Test simulacije e-sandučića (e-tray)

Na jeziku 2, održava se u ispitnim centrima u državama članicama EU-a

Testovi centra za procjenu

Na jeziku 2: studija slučaja (održava se u državama članicama EU-a); usmena prezentacija, intervju na temelju kompetencija, rad u skupini i intervju za procjenu motivacije (održavaju se u Bruxellesu)

Popis uspješnih kandidata

Ukupni broj uspješnih kandidata: 158

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijava otvorena – prvi dio08/03/2018
Rok za prijavu – prvi dio10/04/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Prijava otvorena – drugi dio18/04/2018
Rok za prijavu – drugi dio03/05/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora 29/05/2018 - 12/06/2018
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(okvirno)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Međutest (simulacija e-sandučića, e-tray)15/10/2018 - 19/10/2018
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina08/01/2019 - 14/01/2019
Studija slučaja25/01/2019
Centar za procjenu28/01/2019 - 28/03/2019