Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
08/03/2018
Termin: 
10/04/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 1

Potwierdź, że spełniasz warunki udziału w konkursie; zadeklaruj znajomość języków UE

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 2

Wybierz język 1 i język 2, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Testy komputerowe

Testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (w języku 1) oraz testy sytuacyjne (w języku 2). Ośrodki egzaminacyjne na całym świecie.

Symulacja typu e-tray

W języku 2: ośrodki egzaminacyjne w państwach członkowskich UE

Ocena zintegrowana

W języku 2: studium przypadku (w państwach członkowskich UE); prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji, zadanie do wykonania w zespole i rozmowa badająca motywację (w Brukseli).

Lista rezerwowa

Lista laureatów 158

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek zgłaszania kandydatur –część 108/03/2018
Termin składania zgłoszeń– część 110/04/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Początek zgłaszania kandydatur –część 218/04/2018
Termin składania zgłoszeń – część 203/05/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru29/05/2018 - 12/06/2018
Computer based multiple choice tests - testing period04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(orientacyjnie)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray15/10/2018 - 19/10/2018
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu08/01/2019 - 14/01/2019
Studium przypadku25/01/2019
Ocena zintegrowana28/01/2019 - 28/03/2019