Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
08/03/2018
Termin: 
10/04/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru składa się z kilku etapów. Wszystkie terminy należy uznać za orientacyjne, chyba że data i godzina zostały potwierdzone.
  • Formularz zgłoszeniowy dotyczący tej procedury naboru jest podzielony na dwie części (każda ma inny termin): w pierwszej części musisz wskazać znane Ci języki obce i potwierdzić, że spełniasz warunki udziału; w drugiej części musisz wybrać język 1 i język 2 oraz wypełnić pozostałe rubryki formularza zgłoszeniowego (dyplomy, motywacja, doświadczenie zawodowe itp.).
  • EPSO ogłosi języki, spośród których kandydaci mogą dokonać wyboru w tym konkursie, wkrótce po zakończeniu pierwszego etapu wypełniania zgłoszeń.
  • Pierwszą część formularza zgłoszeniowego możesz wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE, natomiast drugą musisz wypełnić w języku, który wskazałeś jako język 2.
  • Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu, musisz dotrzymać obu terminów (wypełnić na czas każdą część formularza zgłoszeniowego).
  • Będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, w tym także zaproszenia na testy i wyniki testów.
  • Aby być na bieżąco, podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 1

Potwierdź, że spełniasz warunki udziału w konkursie; zadeklaruj znajomość języków UE

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 2

Wybierz język 1 i język 2, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Testy komputerowe

Testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (w języku 1) oraz testy sytuacyjne (w języku 2). Ośrodki egzaminacyjne na całym świecie.

Symulacja typu e-tray

W języku 2: ośrodki egzaminacyjne w państwach członkowskich UE

Ocena zintegrowana

W języku 2: studium przypadku (w państwach członkowskich UE); prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji, zadanie do wykonania w zespole i rozmowa badająca motywację (w Brukseli).

Lista rezerwowa

Lista laureatów 158

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Początek zgłaszania kandydatur –część 108/03/2018
Termin składania zgłoszeń– część 110/04/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Początek zgłaszania kandydatur –część 218/04/2018
Termin składania zgłoszeń – część 203/05/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru29/05/2018 - 12/06/2018
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(orientacyjnie)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Testy pośrednie (e-tray)15/10/2018 - 19/10/2018
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu08/01/2019 - 14/01/2019
Studium przypadku25/01/2019
Ocena zintegrowana28/01/2019 - 28/03/2019