Administrátori s vysokoškolským diplomom

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
08/03/2018
Dátum uzávierky: 
10/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Prihláška

ČASŤ 1

Potvrďte, že spĺňate podmienky účasti, uveďte všetky jazyky EÚ, ktoré ovládate

Prihláška

ČASŤ 2

Zvoľte si svoj jazyk 1 a 2 a vyplňte formulár žiadosti

Počítačové testovanie

Testy verbálneho, numerického, abstraktného uvažovania (v jazyku 1) a testy situačného rozhodovania (v jazyku 2). Testovacie centrá na celom svete.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty

V jazyku 2: testovacie centrá v členských štátoch EÚ

Hodnotiace centrum

V jazyku 2: prípadová štúdia (v členských štátoch EÚ); ústna prezentácia, pohovor s dôrazom na schopnosti, skupinová úloha a motivačný pohovor (v Bruseli)

Rezervný zoznam

Zoznam s celkovým počtom 158 úspešných uchádzačov.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok – 1. časť08/03/2018
Uzávierka podávania prihlášok – 1. časť10/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Podávanie prihlášok – 2. časť18/04/2018
Uzávierka podávania prihlášok – 2. časť03/05/2018 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami29/05/2018 - 12/06/2018
Computer based multiple choice tests - testing period04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(orientačne)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray15/10/2018 - 19/10/2018
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie08/01/2019 - 14/01/2019
Prípadová štúdia25/01/2019
Hodnotiace centrum28/01/2019 - 28/03/2019