Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
08/03/2018
Sista ansökningsdag: 
10/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Ansökan

STEG 1

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken.

Ansökan

STEG 2

Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.

Datorbaserade flervalsfrågor

Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1) och prov i omdömesförmåga (på språk 2). Testcentrum över hela världen

Inkorgsövning

På språk 2: testcentrum i EU-länderna

Utvärderingscentrum

På språk 2: ett ”case” (i EU-länderna), muntlig framställning, kompetensbaserad intervju, gruppövning och intervju för bedömning av motivationen (i Bryssel)

Reservlista

Lista med 158 godkända sökande.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Första ansökningsdag – första delen08/03/2018
Sista ansökningsdag – första delen10/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen18/04/2018
Sista ansökningsdag – andra delen03/05/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor29/05/2018 - 12/06/2018
Computer based multiple choice tests - testing period04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(preliminärt)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray15/10/2018 - 19/10/2018
Bokning av ett ”case”08/01/2019 - 14/01/2019
”Case”25/01/2019
Utvärderingscentrum28/01/2019 - 28/03/2019