Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare med högskoleexamen

Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
08/03/2018
Sista ansökningsdag: 
10/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Första ansökningsdag – första delen08/03/2018
Sista ansökningsdag – första delen10/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen18/04/2018
Sista ansökningsdag – andra delen03/05/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period29/05/2018 - 12/06/2018
Computer based multiple choice tests - testing period04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsMitten av 9/2018(preliminärt)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray15/10/2018 - 19/10/2018
Case study – booking period08/01/2019 - 14/01/2019
Case study25/01/2019
Assessment Centre28/01/2019 - 28/03/2019