Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
08/03/2018
Sista ansökningsdag: 
10/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalsförfarandet innehåller flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Ansökningsformuläret består av två delar med olika tidsfrister. I den första delen ska du ange vilka språk du kan och visa att du är behörig. I den andra delen ska du välja språk 1 och 2 och fylla i resten av ansökan (utbildning, motivation, yrkeserfarenhet osv.).
  • Epso meddelar vilka språk som kommer att erbjudas för uttagningsprovet så fort som den första delen av ansökningsförfarandet har avslutats.
  • Du kan fylla i den första delen av ansökningsformuläret på vilket som helst av de officiella EU-språken, medan den andra delen ska fyllas i på det språk 2 som du har valt.
  • Se till att fylla i de två delarna i tid (de har olika tidsfrister) – annars utesluts du från nästa etapp.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epsokonto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Ta för vana att kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.

Ansökan

STEG 1

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken.

Ansökan

STEG 2

Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.

Datorbaserade flervalsfrågor

Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1) och prov i omdömesförmåga (på språk 2). Testcentrum över hela världen

Inkorgsövning

På språk 2: testcentrum i EU-länderna

Utvärderingscentrum

På språk 2: ett ”case” (i EU-länderna), muntlig framställning, kompetensbaserad intervju, gruppövning och intervju för bedömning av motivationen (i Bryssel)

Reservlista

Lista med 158 godkända sökande.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Första ansökningsdag – första delen08/03/2018
Sista ansökningsdag – första delen10/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen18/04/2018
Sista ansökningsdag – andra delen03/05/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor29/05/2018 - 12/06/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(preliminärt)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Mellanprov (inkorgsövning)15/10/2018 - 19/10/2018
Bokning av ett ”case”08/01/2019 - 14/01/2019
”Case”25/01/2019
Utvärderingscentrum28/01/2019 - 28/03/2019