Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на одита

Администратори в областта на одита

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
22/03/2018
Краен срок: 
24/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от22/03/2018
Краен срок за кандидатстване 24/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър29/05/2018 - 12/06/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете04/06/2018 - 13/07/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултатисредата на 9/2018(ориентировъчно)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray10/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Работа по казус – период за резервации10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
Работа по казус31/01/2019
Център за оценяване06/02/2019 - 04/04/2019
Публикуване на резултатите6/2019(ориентировъчно)