Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
22/03/2018
Προθεσμία: 
24/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
    Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων22/03/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 24/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή29/05/2018 - 12/06/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Ενδιάμεση δοκιμασία (E-tray)10/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας10/01/2019 - 17/01/2019
Μελέτη περιπτώσεων31/01/2019
Κέντρο αξιολόγησης06/02/2019 - 04/04/2019
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)6/2019(ενδεικτική ημερομηνία)