Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
22/03/2018
Προθεσμία: 
24/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων22/03/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 24/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή29/05/2018 - 12/06/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων04/06/2018 - 13/07/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή - αποτελέσματαμέσα 9/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray10/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
Μελέτη περιπτώσεων31/01/2019
Assessment Centre06/02/2019 - 04/04/2019
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)6/2019(ενδεικτική ημερομηνία)