Riarthóirí i réimse na hiniúchóireachta

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
22/03/2018
An spriocdháta d'iarratais: 
24/04/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Tús na tréimhse clárúcháin22/03/2018
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 24/04/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe29/05/2018 - 12/06/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(mar gharbhthreoir)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Triail idirmheánach (triail an inbhosca ríomhphoist)10/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
An cás-staidéar a chur in áirithe10/01/2019 - 17/01/2019
Cás-staidéar31/01/2019
An tIonad Measúnaithe06/02/2019 - 04/04/2019
Foilsiú na dtorthaí (an painéal)6/2019(mar gharbhthreoir)