Administrátori v oblasti auditu

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
22/03/2018
Dátum uzávierky: 
24/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Podávanie prihlášok22/03/2018
Uzávierka podávania prihlášok 24/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami29/05/2018 - 12/06/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(orientačne)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Postupový test (simulované vybavovanie elektronickej pošty)10/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie10/01/2019 - 17/01/2019
Prípadová štúdia31/01/2019
Hodnotiace centrum06/02/2019 - 04/04/2019
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)6/2019(orientačne)