Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom revision

Handläggare inom revision

Referens: 
Första ansökningsdag: 
22/03/2018
Sista ansökningsdag: 
24/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar22/03/2018
Ansök senast 24/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor29/05/2018 - 12/06/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor04/06/2018 - 13/07/2018
Resultat av datorbaserade prov med flervalsfrågorMitten av 9/2018(preliminärt)
Intermediate test: e-tray - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Intermediate test: e-tray10/10/2018 - 12/10/2018
Bokning av ett ”case”10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
”Case”31/01/2019
Utvärderingscentrum06/02/2019 - 04/04/2019
Publicering av resultat (reservlista)6/2019(preliminärt)