Handläggare inom revision

Referens: 
Första ansökningsdag: 
22/03/2018
Sista ansökningsdag: 
24/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Ansökningsperioden startar22/03/2018
Ansök senast 24/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor29/05/2018 - 12/06/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(preliminärt)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Mellanprov (inkorgsövning)10/10/2018 - 12/10/2018
Specific competency test – booking period10/01/2019 - 17/01/2019
Specific competency test – testing period31/01/2019
Bokning av ett ”case”10/01/2019 - 17/01/2019
”Case”31/01/2019
Utvärderingscentrum06/02/2019 - 04/04/2019
Publicering av resultat (reservlista)6/2019(preliminärt)