Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист лингвисти с нидерландски език (NL)

Юрист лингвисти с нидерландски език (NL)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
17/05/2018
Initial deadline: 
19/06/2018 - 12:00(брюкселско време)
Краен срок: 
03/07/2018 - 12:00(брюкселско време) (extended)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от17/05/2018
Initial deadline19/06/2018 - 12:00(брюкселско време)
Краен срок за кандидатстване (extended) 03/07/2018 - 12:00(брюкселско време)
Предварителни тестове – период за запазване на дата08/11/2018 - 15/11/2018
Preliminary test: translations12/12/2018 - 14/12/2018
Център за оценяване13/05/2019 - 16/05/2019