Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
17/05/2018
Initial deadline: 
19/06/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
03/07/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων17/05/2018
Initial deadline19/06/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 03/07/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προκαταρκτική(-ές) δοκιμασία(-ες) - περίοδος κράτησης θέσης08/11/2018 - 15/11/2018
Preliminary test: translations12/12/2018 - 14/12/2018
Assessment Centre13/05/2019 - 16/05/2019