Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Pravnici lingvisti za njemački jezik (DE)

Pravnici lingvisti za njemački jezik (DE)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
17/05/2018
Initial deadline: 
19/06/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rok za prijavu: 
03/07/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu) (extended)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju17/05/2018
Initial deadline19/06/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rok za prijavu(extended) 03/07/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Preliminarni testovi – razdoblje rezerviranja termina08/11/2018 - 15/11/2018
Preliminary test: translations12/12/2018 - 14/12/2018
Centar za procjenu03/06/2019 - 07/06/2019