Начало > Възможности за работа > Конкурс > Административни ръководители в делегации на ЕС

Административни ръководители в делегации на ЕС

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
25/10/2018
Краен срок: 
27/11/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от25/10/2018
Краен срок за кандидатстване 27/11/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър11/12/2018 - 18/12/2018
Computer based multiple choice tests - testing period07/01/2019 - 21/01/2019
Работа по казус – период за резервации15/05/2019 - 22/05/2019
Център за оценяване03/06/2019 - 15/07/2019
Работа по казус04/06/2019
Публикуване на резултатитеmid 10/2019(ориентировъчно)