Начало > Възможности за работа > Конкурс > Административни ръководители в делегации на ЕС

Административни ръководители в делегации на ЕС

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
25/10/2018
Краен срок: 
27/11/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от25/10/2018
Краен срок за кандидатстване 27/11/2018 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period11/12/2018 - 18/12/2018
Computer based multiple choice tests - testing period07/01/2019 - 21/01/2019
Case study – booking period15/05/2019 - 22/05/2019
Assessment Centre03/06/2019 - 15/07/2019
Case study04/06/2019
Final results (reserve list)средата на 10/2019(ориентировъчно)