Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
25/10/2018
Προθεσμία: 
27/11/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: 
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
    Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων25/10/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 27/11/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή11/12/2018 - 18/12/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων07/01/2019 - 21/01/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας15/05/2019 - 22/05/2019
Κέντρο αξιολόγησης03/06/2019 - 15/07/2019
Μελέτη περιπτώσεων04/06/2019
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)mid 10/2019(ενδεικτική ημερομηνία)