Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
25/10/2018
Προθεσμία: 
27/11/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: 
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων25/10/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 27/11/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period11/12/2018 - 18/12/2018
Computer based multiple choice tests - testing period07/01/2019 - 21/01/2019
Case study – booking period15/05/2019 - 22/05/2019
Assessment Centre03/06/2019 - 15/07/2019
Case study04/06/2019
Final results (reserve list)μέσα 10/2019(ενδεικτική ημερομηνία)