Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
25/10/2018
Προθεσμία: 
27/11/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: 
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων25/10/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 27/11/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή11/12/2018 - 18/12/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων07/01/2019 - 21/01/2019
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας15/05/2019 - 22/05/2019
Assessment Centre03/06/2019 - 15/07/2019
Μελέτη περιπτώσεων04/06/2019
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)μέσα 10/2019(ενδεικτική ημερομηνία)