Administrācijas vadītāji ES delegācijās

Atsauce: 
Pieteikšanās procedūras sākums: 
25/10/2018
Termiņš: 
27/11/2018 - 12:00(pēc Briseles laika)
Pakāpe: 
Līguma veids: 

Atlases procedūra

  • Atlases procedūrai ir vairāki posmi. Ja datums un laiks nav apstiprināti, visas norādes par laiku ir tikai orientējošas.
  • Mēs ar jums sazināsimies jūsu EPSO kontā.  Tur atradīsit visu informāciju par savu virzību procedūrā, piemēram, uzaicinājumus uz testiem, jūsu rezultātus tajos u.tml.
  • Lūdzu, atlases procedūras laikā pārbaudiet savu EPSO kontu vismaz divreiz nedēļā.
  • Ņemiet vērā, ka nepietiek ar to, ka testos saņemts minimālais to nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits.
    Nākamajā atlases procedūras posmā piedalās tikai visaugstāko punktu skaitu ieguvušie kandidāti.

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

Galīgo un apstiprināto informāciju/plānu sūtām tikai vēstulēs un ziņojumos uz pretendenta EPSO kontu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigas 27/11/2018 - 12:00(pēc Briseles laika)
Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākums25/10/2018
Pierakstīšanās datorizētajiem daudzizvēļu testiem11/12/2018 - 18/12/2018
Datorizēto daudzizvēļu testu kārtošana07/01/2019 - 21/01/2019
Konkrēta gadījuma izpēte – rezervēšanas periods15/05/2019 - 22/05/2019
Vērtēšanas centrs03/06/2019 - 15/07/2019
Gadījuma izpēte04/06/2019
Rezultātu publicēšana (rezerves saraksts)mid 10/2019(orientējoši)