Kierownicy administracji w delegaturach UE

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
25/10/2018
Termin: 
27/11/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru obejmuje kilka etapów. Jeżeli data i godzina nie są potwierdzone, wszystkie terminy należy uważać za orientacyjne.
  • Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO.  Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, takie jak zaproszenia na testy i wyniki swoich testów.
  • Podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.
  • Pamiętaj, że nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów w testach.
    Tylko kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu procedury rekrutacyjnej.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń25/10/2018
Termin składania zgłoszeń 27/11/2018 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru11/12/2018 - 18/12/2018
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów07/01/2019 - 21/01/2019
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu15/05/2019 - 22/05/2019
Ocena zintegrowana03/06/2019 - 15/07/2019
Studium przypadku04/06/2019
Publikacja wyników (lista rezerwowa)mid 10/2019(orientacyjnie)