Administrativa chefer vid EU-delegationer

Referens: 
Första ansökningsdag: 
25/10/2018
Sista ansökningsdag: 
27/11/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansök senast 27/11/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansökningsperioden startar25/10/2018
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor11/12/2018 - 18/12/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor07/01/2019 - 21/01/2019
Bokning av ett ”case”15/05/2019 - 22/05/2019
Utvärderingscentrum03/06/2019 - 15/07/2019
”Case”04/06/2019
Publicering av resultat (reservlista)mid 10/2019(preliminärt)