Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Administrativa chefer vid EU-delegationer

Administrativa chefer vid EU-delegationer

Referens: 
Första ansökningsdag: 
25/10/2018
Sista ansökningsdag: 
27/11/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar25/10/2018
Ansök senast 27/11/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor11/12/2018 - 18/12/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor07/01/2019 - 21/01/2019
Bokning av ett ”case”15/05/2019 - 22/05/2019
Utvärderingscentrum03/06/2019 - 15/07/2019
”Case”04/06/2019
Publicering av resultat (reservlista)Mitten av 10/2019(preliminärt)