Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на защитата на данните

Администратори в областта на защитата на данните

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
26/07/2018
Краен срок: 
11/09/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от26/07/2018
Краен срок за кандидатстване 11/09/2018 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации29/01/2019 - 05/02/2019
Работа по казус22/02/2019
Център за оценяване25/02/2019 - 27/03/2019
Публикуване на резултатите6/2019(ориентировъчно)