Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
26/07/2018
Προθεσμία: 
11/09/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων26/07/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 11/09/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Case study – booking period29/01/2019 - 05/02/2019
Case study22/02/2019
Assessment Centre25/02/2019 - 27/03/2019
Final results (reserve list)6/2019(ενδεικτική ημερομηνία)